×

این قالب

ایده پول ساز کسب و کار شماست

قالب حرفه ای یادگیری

مخصوص فروش آموزش

در حوزه های مختلف کسب و کار

۳۵%

کسب و کار پولساز
پیشرفته.مستری

۵۴ ساعت آموزش
۵۸ دانشجو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵%

موفقیت و قانون جذب زبان هستی
حرفه ای

۳۵ ساعت آموزش
۲۷ دانشجو
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

آمار ما در یک نگاه

نشان دهنده موفقیت

ما می باشد

دوره اموزشی

۲
دوره آموزشی

دانشجو

۹۶
دانشجو

زمان آموزش

۶۹ ساعت
ساعت آموزش

جوایز

۹۸۹
فارغ التحصیل

کتاب راهنمای بازاریابی

با این کتاب میتوانید بهترین بازریاب ایران شوید

نظر دانشجو های ما

بصورت تصویری با دانشجو های ما آشنا شوید